+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Nowa ustawa deweloperska jeszcze nie weszła w życie, a już budzi wiele wątpliwości

W dniu 25 kwietnia 2022 r. wzięłyśmy udział w debacie naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Notariuszy RP.

Tematem debaty była nowa ustawa deweloperska, jej nowe rozwiązania, wyzwania oraz problemy.  W konferencji brały udział osobistości świata prawniczego, w tym m.in. prof. dr hab.  Adam Bieranowski (UWM), prof. dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, Konrad Płochocki – Dyrektor Generalny, Wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Ponadto udział brali również sędziowie Sądu Najwyższego oraz naukowcy.

Już analiza głównych zapisów samej ustawy deweloperskiej nie pozostawia wątpliwości, że jest to ustawa źle napisana, która będzie w praktyce rodziła wiele problemów.  Skonstruowanie ważnej umowy deweloperskiej zgodnie z nową ustawą będzie skomplikowane (żeby nie powiedzieć niemożliwe), a problemy, które z pewnością zaistnieją na gruncie tej ustawy, zapewne będą musiały być rozstrzygnięte przez sądy powszechne.