+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Sztuczna inteligencja jako wyzwanie dla środowiska prawniczego

W dniach 19 oraz 20 maja 2022 r. aplikantka adwokacka Hanna Szkudlarek-Kownacka wzięła udział w konferencji współorganizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie wraz z ERA – Academy of European Law pt. Artificial Intelligence (AI) and the Criminal Justice System. Podstawowymi tematami poruszonymi podczas konferencji to m.in. to kwestia sztucznej inteligencji i jej wykorzystywania, używanie technologii rozpoznawania twarzy w pracy policji, sztuczna inteligencja a sprawy karne, czy popularny w ostatnim czasie „Deepfake” czyli technika obróbki zdjęcia lub obrazu, polegająca na łączeniu obrazów twarzy ludzi przy użyciu technik sztucznej inteligencji.

            Z pewnością sztuczna inteligencja oraz jej dalszy rozwój będą stanowić wyzwanie dla środowiska prawniczego, zarówno w kontekście stanowienia jak i stosowania prawa.