+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Spadek wakujący i bezdziedziczny – co to jest?

Spadek wakujący to spadek, który nie został objęty przez spadkobierców. Natomiast spadek bezdziedziczny to spadek, co do którego nie ma spadkobierców. I takie właśnie spadki przechodziły – zgodnie z postanowieniami Kodeksu Napoleona – na Skarb Państwa.

Kilka lat temu organy Skarbu Państwa zaczęły kwestionować nabycie spadków przez spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości, twierdząc, że prawa te przeszły na Skarb Państwa i nigdy nie były nabyte przez tychże spadkobierców.

Pojawił się więc dość poważny problem prawny w tym zakresie.

Orzecznictwo sądów powszechnych potwierdza jednak, że nie można uznać spadku za wakujący oraz bezdziedziczny jeśli spadkobiercy objęli spadek, oraz wykonywali czynności właścicielskie tj. np. administrowanie nieruchomością, złożenie wniosku dekretowego o przyznanie prawa własności czasowej do nieruchomości, etc.

Sukcesy >>