Zapis testamentowy.

Gdy wolą spadkodawcy jest przekazanie poszczególnych przedmiotów na własność określonej przez niego osobie, może to uczynić poprzez ustanowienie zapisu testamentowego. Osoba obdarowania nie staje się wówczas spadkobiercą, a zapisobiercą. W przypadku zapisu zwykłego skutkuje to brakiem odpowiedzialności za długi spadkowe, ale własność zapisanego przedmiotu nie staje się dla zapisobiercy automatyczna. Może on żądać od spadkobiercy przeniesienia na własność określonego przedmiotu. W przypadku zapisu windykacyjnego zapisobierca odpowiada za długi spadkowe, a w określonych sytuacjach za zachowek.

Jaki natomiast wpływ na ustalenie udziałów w dziedziczeniu ma zapis testamentowy?
W sytuacji, gdy zapisy ustanowione przez spadkodawcę wyczerpują prawie cały spadek, zapisobierców uznaje się za spadkobierców powołanych do całego spadku. W takiej sytuacji wielkość ich udziałów określana jest proporcjonalnie do wartości przeznaczonych im przedmiotów.