+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Zapis testamentowy.

Gdy wolą spadkodawcy jest przekazanie poszczególnych przedmiotów na własność określonej przez niego osobie, może to uczynić poprzez ustanowienie zapisu testamentowego. Osoba obdarowania nie staje się wówczas spadkobiercą, a zapisobiercą. W przypadku zapisu zwykłego skutkuje to brakiem odpowiedzialności za długi spadkowe, ale własność zapisanego przedmiotu nie staje się dla zapisobiercy automatyczna. Może on żądać od spadkobiercy przeniesienia na własność określonego przedmiotu. W przypadku zapisu windykacyjnego zapisobierca odpowiada za długi spadkowe, a w określonych sytuacjach za zachowek.

Jaki natomiast wpływ na ustalenie udziałów w dziedziczeniu ma zapis testamentowy?
W sytuacji, gdy zapisy ustanowione przez spadkodawcę wyczerpują prawie cały spadek, zapisobierców uznaje się za spadkobierców powołanych do całego spadku. W takiej sytuacji wielkość ich udziałów określana jest proporcjonalnie do wartości przeznaczonych im przedmiotów.