Obsługa prawna nieruchomości

Mając długoletnie doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, świadczymy naszym klientom szeroki wachlarz usług z zakresu nieruchomości, w tym m.in.

przygotowujemy i opiniujemy projekty umów sprzedaży, umów dewoloperskich, umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, ustanowienia służebności

reprezentujemy naszych klientów przed sądami we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w tym o zasiedzenie nieruchomości, w sprawach o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości, rozliczania nakładów, o odszkodowanie itp.

analizujemy stan prawny nieruchomości

reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących nieruchomości, np. w postępowaniach o odszkodowanie, w przedmiocie opłaty adiacenckiej, przed konserwatorem zabytków

prowadzimy wszelkiego rodzaju postępowania mające na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

prowadzimy postępowania z zakresu zniesienia współwłasności wszelkiego rodzaju nieruchomości

reprezentujemy klientów w postępowaniach z zakresu wywłaszczania nieruchomości, jak również w postępowaniach o ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

doradzamy klientom w procesie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego

Przewiń do góry