Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

doradzamy zarządowi w bieżącej działalności, w tym zapewniamy obsługę zebrań wspólnoty mieszkaniowej, wyjaśniamy wszelkie bieżące wątpliwości

reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w postępowaniach administracyjnych, sądowo – administracyjnych, w szczególności z zakresu prawa budowlanego

przygotowujemy i opiniujemy projekty wszelkich dokumentów np. statutów, regulaminów organizacyjnych wspólnot mieszkaniowych

opiniujemy i sporządzamy wszelkie umowy zawierane przez wspólnoty mieszkaniowe

sporządzamy i opiniujemy projekty uchwał wspólnoty

doradzamy w zakresie procesów inwestycyjno – budowlanych

windykujemy należności od członków wspólnoty lub podmiotów wynajmujących powierzchnie od wspólnoty mieszkaniowej

zapewniamy wsparcie wspólnotom mieszkaniowym w negocjacjach z wykonawcami robót budowlanych

reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe we wszelkich postępowaniach sądowych, w tym w postępowaniach o uchylenie uchwał wspólnoty, w sprawach o przymusową sprzedaż lokalu w drodze komorniczej licytacji

reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z wykonawcami robót budowalnymi, w tym sprawach rękojmi za wady

Przewiń do góry