+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

doradzamy zarządowi w bieżącej działalności, w tym zapewniamy obsługę zebrań wspólnoty mieszkaniowej, wyjaśniamy wszelkie bieżące wątpliwości

reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w postępowaniach administracyjnych, sądowo – administracyjnych, w szczególności z zakresu prawa budowlanego

przygotowujemy i opiniujemy projekty wszelkich dokumentów np. statutów, regulaminów organizacyjnych wspólnot mieszkaniowych

opiniujemy i sporządzamy wszelkie umowy zawierane przez wspólnoty mieszkaniowe

sporządzamy i opiniujemy projekty uchwał wspólnoty

doradzamy w zakresie procesów inwestycyjno – budowlanych

windykujemy należności od członków wspólnoty lub podmiotów wynajmujących powierzchnie od wspólnoty mieszkaniowej

zapewniamy wsparcie wspólnotom mieszkaniowym w negocjacjach z wykonawcami robót budowlanych

reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe we wszelkich postępowaniach sądowych, w tym w postępowaniach o uchylenie uchwał wspólnoty, w sprawach o przymusową sprzedaż lokalu w drodze komorniczej licytacji

reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z wykonawcami robót budowalnymi, w tym sprawach rękojmi za wady

Choć wspólnota mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej, wciąż może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania czy brać czynny udział w procesach cywilnych. Wspólnota mieszkaniowa ma także szereg praw i obowiązków, które często powiązane są z przepisami prawnymi.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych – dlaczego warto z niej skorzystać?

Nawet najlepiej zarządzana wspólnota mieszkaniowa musi mierzyć się z problemami mieszkańców. Zdarza się, że członkowie wspólnoty zalegają z należnościami i trzeba dochodzić ich na drodze sądowej. Wówczas dobrze jest mieć prawnika, który będzie reprezentował wspólnotę na sali rozpraw. Do obowiązków wspólnot mieszkaniowych należy także zawieranie umów (np. o zarządzanie nieruchomością wspólną czy o prace budowlane). Wykwalifikowany doradca prawny podpowie, jakie zapisy powinny znaleźć się w umowach, by odpowiednio zabezpieczać interesy wspólnoty i jej członków. Ustawa o własności lokali niejako wymusza formalizm w przypadku podejmowaniu przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał. Prawnik pomoże stworzyć projekt uchwały oraz zadba o zgodne z prawem procedowanie. Wspólnoty mieszkaniowe odgrywają także istotną rolę w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej w lokalach znajdujących się w budynku mieszkalnym. I w tym przypadku przydatna może okazać się pomoc prawnika. Gwarantuje on między innymi wsparcie w negocjacjach z inwestorami i zabezpieczeniu interesów wspólnoty.

Zainteresowała Państwa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych? Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego zespołu! W kancelarii Grabowska Urbańska Stachura pracują wykwalifikowani i doświadczeni prawnicy, którzy wesprą wspólnoty mieszkaniowej w każdej kwestii związanej z prawem. Zapraszamy do kontaktu!