+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogę

Konstytucja stoi na straży własności prywatnej i prawo to jest chronione przez państwo. Własność prywatna jest podstawą ustroju prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, a organy władzy publicznej i samorządowej zobowiązane są ją szanować.

Sprawy o wywłaszczanie nieruchomości

Działania władz państwowych, obciążających własność przedmiotów materialnych, nie mogą być nadmierne. Zgodnie z zasadą subsydiarności powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. Czasami dzieje się tak, że warunki i okoliczności wymagają wykorzystania prywatnej nieruchomości do celów publicznych. Tutaj następuje ograniczenie własności, które wyjątkowo dopuszcza ustawa, ale wywłaszczanie nieruchomości może odbyć się wyłącznie ze względu na słuszny cel publiczny, na podstawie prawomocnej decyzji, za słusznym wynagrodzeniem, odpowiadającym rzeczywistej i faktycznej wartości rynkowej nieruchomości. Odszkodowanie za drogę jest obowiązkowe i powinno odpowiadać cenom rynkowym. Nikogo nie można bez podstawy prawnej pozbawić prawa własności nieruchomości, a jeśli zajdzie potrzeba wykorzystania nieruchomości pod budowę drogi, to należne według ustawy jest odszkodowanie za drogę w wysokości pełnej ceny rynkowej zajętej nieruchomości.

Odszkodowanie za drogę: Co zrobić, gdy nie satysfakcjonuje nas wysokość odszkodowania?

Jeśli Państwo jesteście niezadowoleni z decyzji organów władzy publicznej lub samorządowej, które nie wypłaciły odpowiedniego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod drogę albo odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogę nie odpowiada poczuciu uczciwości i słuszności, czyli jest zaniżone i zbyt niskie, to prosimy o kontakt z naszą kancelarią. Pomożemy Państwu uzyskiwać godziwe odszkodowania za wywłaszczenie pod drogę. 

Adwokat powoływany jest na strzeżenie interesu prywatnego swoich klientów. Jeśli nie uzyskaliście Państwo za wywłaszczenie nieruchomości przyzwoitego odszkodowania za drogę, to pomożemy Wam odzyskać utraconą korzyść majątkową. Adwokaci naszej kancelarii służą radą, jak uzyskać odszkodowanie za wywłaszczenia pod drogę lub jakikolwiek inny cel publiczny.

Sprawy o wywłaszczanie nieruchomości to nie jedyny obszar prawny, w którym możemy Państwu pomóc! Zachęcamy do zapoznania się z resztą naszej oferty!