+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Postępowania administracyjne oraz sądowoadministracyjne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania, aż do jego prawomocnego zakończenia. Przygotowujemy wszelkie niezbędne wnioski, pisma w toku postępowania, ponaglenia, zażalenia, odwołania, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, skargi na decyzje i postanowienia do sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawy naszych klientów oceniamy również w świetle zapisów Konstytucji RP, jak również Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Bronimy naszych klientów przed negatywnymi skutkami działań lub bezczynności organów i sądów administracyjnych, w szczególności w zakresie

prawa budowlanego

ochrony zabytków

zagospodarowania przestrzennego

ochrony wodno-prawnej

wywłaszczenia nieruchomości

odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, w tym odszkodowania za drogi