+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Procesy i spory sądowe w zakresie prawa cywilnego

Oferujemy wsparcie w postępowaniach sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną zarówno przedsiębiorcom jak i osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, począwszy od przygotowania pism inicjujących postępowania (pozwów, wniosków, skarg itp.) lub wstąpienia do już toczących się postępowań aż do ich prawomocnego zakończenia.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach z zakresu

spadków, sporów w zakresie dziedziczenia, ich działu, zachowku, zaliczania darowizn

zasiedzenia nieruchomości, w tym również zasiedzenia nieruchomości budynkowych

zniesienia współwłasności, w tym m.in. współwłasności gruntów, budynków, spory w zakresie części wspólnych nieruchomości, przynależności do nieruchomości

dochodzenia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz nakładów

ustalania prawa własności

uchwał wspólnot mieszkaniowych w zakresie nadbudowy / odbudowy / remontów nieruchomości

ustanawiania, zmiany i znoszenia służebności gruntowych

windykacji należności

dochodzenia bezskuteczności lub nieważności czynności prawnych

uznawania orzeczeń zagranicznych w Polsce

wszelkiego rodzaju odszkodowań

sporów na tle umów, w tym umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, darowizny, spółek