+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Specjalizacje

Obsługa prawna nieruchomości

Mając długoletnie doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, świadczymy naszym klientom szeroki wachlarz usług z zakresu nieruchomości.

Proces inwestycyjno – budowlany

Reprezentujemy inwestorów i właścicieli nieruchomości w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, o wydanie pozwolenia na budowę, przed konserwatorem zabytków, na etapie postępowania przed organami i sądami administracyjnymi.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

Reprywatyzacja

Mamy bogate doświadczenie w zakresie reprywatyzacji, w szczególności w zakresie gruntów warszawskich oraz nieruchomości objętych dekretem o reformie rolnej.

Prawo spadkowe

Oferujemy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa spadkowego.

Postępowanie administracyjne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. 

Umowy deweloperskie

 Oferujemy pomoc przy zawieraniu umów z deweloperami.

Umowy cywilnoprawne

Oferujemy klientom pomoc przy zawieraniu wszelkich umów cywilnych oraz ich weryfikacji.

Procesy i spory sądowe

Nasza Kancelaria oferuje wsparcie w postępowaniach sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

Opinie prawne

Przygotowujemy opinie prawne we wszystkich sprawach, w których się specjalizujemy.

Odszkodowania

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych dotyczących wszelkiego rodzaju odszkodowań.