+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Umowy cywilnoprawne

 Oferujemy klientom pomoc przy zawieraniu wszelkich umów cywilnych oraz ich weryfikacji.

Oferujemy klientom pomoc przy zawieraniu wszelkich umów cywilnych oraz ich weryfikacji,  w szczególności umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny, zlecenia i innych.

Reprezentujemy interes klientów w procesie inwestycyjno – budowlanym, w tym przy zawieraniu wielostronnych umów zobowiązujących oraz porozumień między uczestnikami procesu budowlanego.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów badając stan prawny nieruchomości przed nabyciem/przejęciem oraz zabezpieczamy ich przed problemami mogącymi wystąpić w  przyszłości.

Mamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu skomplikowanych transakcji, w tym sprzedaży nieruchomości, wynajmu powierzchni, porozumień inwestycyjno – budowlanych, etc.