Usługi prawne dla biznesu

Świadczymy usługi prawne dla przedsiębiorców obejmujące

kompleksową obsługę prawną spółek handlowych

sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, leasingu oraz innych nazwanych i nienazwanych

egzekwowanie wierzytelności na drodze sądowej

dochodzenie roszczeń związanych z wykonaniem lub niewykonaniem umów handlowych

Przewiń do góry