+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Proces inwestycyjno – budowlany

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie procesu inwestycyjno – budowlanego

reprezentujemy inwestorów i właścicieli nieruchomości w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, o wydanie pozwolenia na budowę, przed konserwatorem zabytków, zarówno na etapie postępowania przed organami administracyjnymi, jak i na etapie postępowania sądowo – administracyjnego tj. przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

przygotowujemy i opiniujemy umowy m. in. o roboty budowlane, o prace projektowe, o nadzór autorski

reprezentujemy uczestników procesu inwestycyjno – budowlanego w sporach przed sądami

reprezentujemy klientów w negocjacjach

Obsługa prawna inwestycji budowlanych mieści w sobie szeroki zakres usług prawniczych. Należą do niej zarówno: pozyskiwanie niezbędnych dokumentów, spisywanie umów, jak i kontrola legalności inwestycji. Zastanawiasz się, czy potrzebna Ci pomoc prawna podczas realizacji inwestycji?

Dlaczego każdy inwestor powinien mieć wsparcie prawnika?

Pomoc wykwalifikowanego i doświadczonego prawnika to dla inwestora duże prawdopodobieństwo uniknięcia konfliktów z prawem. Przepisy z zakresu prawa budowlanego zmieniają się bardzo dynamicznie, co jest częstym powodem błędów i uchybień. Nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania, a zatem można być pociągniętym do odpowiedzialności nawet za nieświadomie popełnione czyny bądź niespełnione zobowiązania. Najczęściej wiąże się to z nieplanowanym uszczupleniem budżetu lub wstrzymaniem prowadzonych prac. Obsługa prawna inwestycji budowlanych odciąża inwestora ze wszystkich spraw formalnych, które są niezbędne dla prawidłowego przebiegu budowy inwestycji.

Co wchodzi w skład obsługi prawnej inwestycji budowlanych?

Obsługa prawna inwestycji budowlanych uwzględnia przede wszystkim pomoc prawną na etapach: zakupu nieruchomości pod inwestycję, uzyskiwania niezbędnych pozwoleń lub zwolnień, spisywania umów z podwykonawcami i pracownikami, rozwiązywania sporów. Profesjonalna obsługa prawna inwestycji budowlanych to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizowania inwestycji. Prawnicy oferują także reprezentowanie klienta w postępowaniach administracyjnych.

Zainteresowała Państwa nasza oferta? Serdecznie zapraszamy do kontaktu! Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.