Proces inwestycyjno – budowlany

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie procesu inwestycyjno – budowlanego

reprezentujemy inwestorów i właścicieli nieruchomości w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, o wydanie pozwolenia na budowę, przed konserwatorem zabytków, zarówno na etapie postępowania przed organami administracyjnymi, jak i na etapie postępowania sądowo – administracyjnego tj. przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

przygotowujemy i opiniujemy umowy m. in. o roboty budowlane, o prace projektowe, o nadzór autorski

reprezentujemy uczestników procesu inwestycyjno – budowlanego w sporach przed sądami

reprezentujemy klientów w negocjacjach

Przewiń do góry